โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบข่าวสารกองบริหารงานบุคคล

รับสมัครงาน Announcement of Surindra Rajabhat University Subject: Recruitment for a foreign employee selection, position of Lecturer/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ Announcement Of the List of Eligible Applicants for a Foreign Lecturer Position
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน Announcement of Surindra Rajabhat University Subject: Recruitment for a foreign employee selection, position of Lecturer/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน)ตำแหน่งวิชาการโดยวิธีการสอบแข่งขัน
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม

LOADING
เข้าชม
พิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภรัฏสุรินทร์
18 เม.ย. 2566
เข้าชม
รับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
18 เม.ย. 2566
เข้าชม
KM จัดการความรู้ด้านการเขียนขอรับการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ กและการก้าวหน้าทางวิชาชีพและการประกันคุณภาพ
23 ก.พ. 2566
เข้าชม
กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566
12 ม.ค. 2566
เข้าชม
โครงการ 7 ส. กองบริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2565
เข้าชม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความ Knowledge Management

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการทำงาน