โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ


ข่าวสารกองบริหารงานบุคคล

รับสมัครงาน ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
รับสมัครงาน ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือก
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)
รับสมัครงาน Announcement of the Selection Result of the Foreign Lecturer Position/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัครงาน Announcement of the List of Eligible Applicants for a Foreign Lecturer Position
รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือก
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒ อัตรา
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน
รับสมัครงาน Announcement of Surindra Rajabhat University Subject: Recruitment for a foreign employee selection, position of Lecturer/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์
รับสมัครงาน ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ โดยวิธีการคัดเลือก
อ่านข่าวทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรม

LOADING
เข้าชม
KM จัดการความรู้ด้านการเขียนขอรับการประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ กและการก้าวหน้าทางวิชาชีพและการประกันคุณภาพ
23 ก.พ. 2566
เข้าชม
กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566
12 ม.ค. 2566
เข้าชม
โครงการ 7 ส. กองบริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 2565
เข้าชม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2565
24 ก.พ. 2565
เข้าชม
ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง ความดีความชอบ เพื่อขอพระราชทานเครื่องราชราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๕
18 พ.ย. 2564
เข้าชม
การประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564
2 ก.พ. 2564
ดูกิจกรรมทั้งหมด

บทความ Knowledge Management

ดูทั้งหมด

ปฏิทินการทำงาน