โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

บทความ KM

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)​

สวัสดิการ 3094 นายนิติธร เจริญยิ่ง เขียน: 23 มี.ค. 2563 แก้ไข: 5 มิ.ย. 2566

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 มีนาคม2563 นายแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19ว่า มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ เพิ่ม 122 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 721 ราย  หลายท่านอาจอยากรู้ว่าสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกรณีที่ต้องรักษาพยาบาล เป็นอย่างไรบ้าง? สรุป สั้นๆ เกี่ยวกับผู้มีสิทธิและสิทธิได้ดังนี้

ผู้มีสิทธิ

ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว คือ บุุคคลในครอบครัวซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า ติดโควิด-19 ในกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน 

 

สิทธิ / สวัสดิการ

1.ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real time PCR หรือเทคนิคอื่น ๆ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 3,000 บาท ต่อครั้งและค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษา ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 540 บาท ต่อวัน

2.ค่าห้องพักสำหรับควบคุมดูแลรักษา ในอัตราจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาทต่อวัน และ 3. ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,200 บาท และ4.ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในอัตราจ่ายเกินจริงไม่เกิน 740 บาท ต่อชุด คือ กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เกินจำนวน 15 ชุดต่อวัน และกรณีอาการรุนแรง ไม่เกิน 30 ชุดต่อวัน

 

รายละเอียดสามารถศึกษาได้จาก  หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อฌคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19)​

 

ไฟล์แนบ: