โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566

12 ม.ค. 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามลำดับ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ แสงอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสร์แผนและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์และนำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพร และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ตามลำดับ

อัลบั้มภาพ