โทรศัพท์ 044-041 639 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ผลการดำเนินการ

  • รายงานการดำเนินการด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • รายงานผลการดำเนินการด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)
  • สถิติการขอใช้บริการ