โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าว

LOADING
 • img
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
  อ่านต่อ
 • img
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
  อ่านต่อ
 • img
  ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำนาเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
  อ่านต่อ
 • img
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
  อ่านต่อ
 • img
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรมให้แก่สมาชิก ประจำปี 2563 (กบข.)
  อ่านต่อ
 • img
  ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  อ่านต่อ