โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวทั้งหมด

ค้นหาข่าว

LOADING
 • img
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  อ่านต่อ
 • img
  เปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เลขประจำตัวประชาชน)
  อ่านต่อ
 • img
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่องรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  อ่านต่อ
 • img
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง
  อ่านต่อ
 • img
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
  อ่านต่อ
 • img
  ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำนาเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
  อ่านต่อ