โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

ทั่วไป 84 23 เม.ย. 2564 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน ไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียน กรมการปกครอง