โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

Announcement of the Selection Result of the Foreign Lecturer Position/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครงาน 2785 5 มิ.ย. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

Announcement of the Selection Result of the Foreign Lecturer Position

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<