โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณจำนวน5อัตรา

รับสมัครงาน 338 8 ก.พ. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณจำนวน5อัตรา

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<