โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

Announcement of determining the list of eligible candidates for recruited as foreign employees (Lecturer)/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน)

รับสมัครงาน 245 8 ก.พ. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

Announcement of determining the list of eligible candidates for recruited as foreign employees (Lecturer)/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน)

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<