โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครงาน 543 8 ก.พ. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 อัตรา

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<