โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน 365 20 มี.ค. 2566 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา

>>> ดาวน์โหลดไฟล์ <<<