โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ

รับสมัครงาน 2167 4 ก.ค. 2565 นางสาวภัทธิยา เกษฎา

ประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(งบแผ่นดิน) ตำแหน่งวิชาการ