โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ

รับสมัครงาน 596 4 ก.ค. 2565 นางสาวภัทธิยา เกษฎา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ