โทรศัพท์ 044-041 639 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสันทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน”

19 ธ.ค. 2562

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : เสันทางความก้าวหน้าของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา “สายสนับสนุน” วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมทัณฑวาล์ธิเธียเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2 โดย มีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง เป็นวิทยากร บรรยาย