โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการและประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

18 ธ.ค. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในต่ำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2562 รุ่นที่ ๑ วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ๒๙๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๒๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ CR. ขอขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ม.ราชภัฏสุรินทร์

อัลบั้มภาพ