โทรศัพท์ 044-514697 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

การประชุมกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564

2 ก.พ. 2564

การประชุมกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 2 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์