โทรศัพท์ 044-041 639 เบอร์ภายใน 0606 • ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรม

โครงการ Knowledge Management (KM Day) กองบริหารงานบุคคล

24 ก.พ. 2563

โครงการ Knowledge Management (KM Day) ออฟฟิศสร้างสุข Smart & Smile จัดโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับงานนิติการ งานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ซึ่งดำเนินการตามแนวปฎิบัติที่ดี Best Practice งานด้านบริการ Service Mind การพัฒนาเว็บไซด์เพื่อการบริการที่ดี โดยกองบริหารงานบุคคลดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 6- 14 กุมภาพันธ์ 2563 ---ขอบคุณข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์---