Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2565

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 21 ธันวาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 - 20 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านประกาศรับสมัครได้ที่
https://bit.ly/3EhbgPR

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ที่ http://new.srru.ac.th ค่าสมัคร 300 บาท ชำระเงินค่าสมัครได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ทุกสาขา
--------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4451 4606 ต่อ 23


อัลบัมรูป