ข่าวงวงฉบับที่ 4,028 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 4,027 วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 4,026 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
ข่าวงวงฉบับที่ 4,025 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565
ข่าวงวงฉบับที่ 4,024 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565
ม.ราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (The National Flag Day) ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ข่าวงวงฉบับที่ 4,023 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565