หลักสูตรระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและทำงานที่บ้าน สำหรับบุคลากร นักศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูผู้ใช้งาน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12)
ม.รภ.สร. ดำเนินการฝังกลบและปักป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะโดยรอบพื้นที่วิทยาเขตบ้านธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2564
ม.รภ.สร. รับมอบเตียงสนามกระดาษจาก SCG เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิค-19 ของ จ.สุรินทร์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 9 ข้อ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุรินทร์