ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน) จำนวน ๒ อัตรา ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ (สายผู้สอน) จำ [..]

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ...

ยกเลิกประกาศจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สาขาดนตรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางกีฏวิทยา 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ [..]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ...

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเซลล์ทางพืชไร่/พืชสวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอ [..]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถตู้โดยสารไม่เกิน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประ [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร 1 ห้อง คณะวิทย ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ [..]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ชุด คณะวิ ...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชุดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสต [..]

SRRU

Social Links