ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ | จันทร์ 20 ธันวาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 402/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์