Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดเมือง ในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 15 ธันวาคม

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดเมือง ในพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564” โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์

ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564” ในเวลา 16.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์