Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมกิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 7 ธันวาคม

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 49 รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอตุโล วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 


อัลบั้มรูป