ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 58 เครื่อง

by งานพัสดุ | พฤหัสบดี 14 ตุลาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 58 เครื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์