Blog Detail Pic

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 13 ตุลาคม

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานวางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำบุคลากรยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมกันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ด้วย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


อัลบั้มภาพ