Blog Detail Pic

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

by Administrator | อังคาร 28 กันยายน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ลิ้งก์สำหรับเข้า zoom ในวันเวลาดังกล่าว
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95798564727

 

Meeting ID: 957 9856 4727