Blog Detail Pic

โรงเรียนสาธิต ม.รภ.สร. คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | อังคาร 7 กันยายน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีการแข่งขันรอบตัดสินระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา สังกัดสำนักงาน กศน.

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี สำหรับโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะความสามารถ กระบวนการคิด ประดิษฐ์ทดลอง และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง


อัลบั้มภาพ