พระราชดำรัส สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศุกร์ 15 พฤษภาคม by Admin, เข้าชม 1,954

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เฝ้ากราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19