มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

by kosin mechoosin | ศุกร์ 9 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  (ออนไลน์)  มหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ