ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง มาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่และการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 1 กรกฎาคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 234/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาในพื้นที่และการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์