ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | ศุกร์ 11 มิถุนายน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์