Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ และคณะเทคโนโลยีอุตฯ

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 9 มิถุนายน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ "อินทนิลช่อที่ 48" ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้มีการแนะนำคณะผู้บริหาร คณบดีทั้ง 6 คณะ และส่วนงานต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยนช์แก่นักศึกษาใหม่ ตามลำดับ

สำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จำนวน 4 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จำนวน 17 จังหวัด ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ดำเนินการให้รับชมการปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


อัลบั้มภาพ