Blog Detail Pic

ผู้ว่าฯ สุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร ม.รภ.สร. ร่วมชมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ชาวสุรินทร์วันแรก

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 7 มิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาสนามวัคซีนสุรินทร์ ภายในอาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะ ที่มาชมการดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันแรกแก่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ ที่ได้ดำเนินการจองคิวในแอปพลิเคชันหมอพร้อมและได้มีการแจ้งนัดวันฉีดวัคซีนในระบบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามลำดับ

ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดคณาจารย์ บุคลากรหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล และนักศึกษา ไว้คอยบริการประชาชนในจุดรับนัดสำหรับผู้ที่ไม่ได้จองลงทะเบียนล่วงหน้า บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์อีกด้วย


อัลบั้มภาพ