Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยงานโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 7 มิถุนายน นี้

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 31 พฤษภาคม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช่วยงานโครงการโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์ รองผู้อำนายฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำขั้นตอนวิธีการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการภายในโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนจังหวัดสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ