Blog Detail Pic

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่ประชาชนชาวสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์ เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | จันทร์ 31 พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์  เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  เริ่มวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  และรัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ

จังหวัดสุรินทร์ได้มีมติคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงพยาบาลสนามวัคซีนสุรินทร์ (เครือข่ายโรงพยาบาลสุรินทร์) เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  โดยจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ในการนี้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดี  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ทุกคน  ร่วมกันต้อนรับและบริการผู้เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

0 4471 0000

 


อัลบั้มภาพ