ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้แตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

by งานพัสดุ | พฤหัสบดี 27 พฤษภาคม

ประกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้แตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์