ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ

by งานพัสดุ | อังคาร 18 พฤษภาคม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อโต๊ะและเก้าอี้สแตนเลสขากลม จำนวน 3 รายการ

ดาวน์โหลดไฟล์