Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.สุรินทร์

by งานประชาสัมพันธ์ | อาทิตย์ 25 เมษายน

วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกล่าวคำถวายราชสดุดี ตามลำดับ


อัลบั้มภาพ