Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีบวงสรวงอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์หลังใหม่

by งานประชาสัมพันธ์ | เสาร์ 24 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายชยพล แสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการร่วมพิธีบวงสรวงอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเครื่องสังเวย

จากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 ร.9 และ ร.10 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รำนำขบวนแห่วนรอบตัวอาคาร 3 รอบ ก่อนอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์กำหนดย้ายสถานที่ทำงานศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ไปยังอาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยหน่วยงานที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดสุรินทร์หลังเก่าจะเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป


อัลบั้มภาพ