Blog Detail Pic

จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ ม.รภ.สร. เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 22 เมษายน

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 44) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อ.ดวงตา โนวาเชค คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และคณะแพทย์ พยาบาล ที่มาดูบริบทตัวอาคารก่อนนำข้อมูลเข้าประชุมกับจังหวัดสุรินทร์เพื่อพิจารณาคัดเลือกในการใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของ จ.สุรินทร์ต่อไป

โดยจังหวัดสุรินทร์จะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2564 รองรับได้ประมาณ 2,000 คนต่อวัน


อัลบั้มภาพ