Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พุธ 31 มีนาคม

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.39 น. ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 จำนวน 13 ราย ตามลำดับ


อัลบั้มภาพ