ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร 23 มีนาคม by Kosin Sanannam, เข้าชม 71

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมชั้น 3 ขนาด 40 ที่นั่ง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)