ร่าง ครุภัณฑ์ปฏิบัติการหลักสูตร 9 ห้อง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 9 ชุด

อังคาร 23 มีนาคม by Kosin Sanannam, เข้าชม 72

ร่าง ครุภัณฑ์ปฏิบัติการหลักสูตร 9 ห้อง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) จำนวน 9 ชุด