Blog Detail Pic

ม.รภ.สร. ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564

by งานประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี 11 มีนาคม

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ และนายชยพล แสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานสภากาแฟ จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงาน จัดโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์


อัลบั้มภาพ