นักศึกษาชาวกัมพูชาทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เข้ากักตัวในศูนย์กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) จ.สุรินทร์

พุธ 3 มีนาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 319

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ร.อ.ดำรงค์ชัย สิงห์ทอง ผู้แทนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.ธัญเทพ สิทธิเสือ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ชาวกัมพูชา จำนวน 30 คน เข้าศูนย์กักกันทางเลือก (Alternative Local Quarantine) จ.สุรินทร์ ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสังเกตอาการของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากกองทัพภาคที่ 2 และมณฑลทหารบกที่ 25 ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ที่นำรถบัสไปรับนักศึกษาทุนพระราชทานฯ จากด่านพรมแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เดินทางเข้ามายังศูนย์กักกันฯ ดังกล่าว

ในการนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จ.สุรินทร์ และผู้จัดการอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ทำการคัดกรองเบื้องต้นและชี้แจงข้อกำหนดต่าง ๆ ในช่วงที่ต้องกักตัวตลอด 14 วัน ซึ่งเมื่อครบกำหนดศูนย์กักกันฯ จะออกหนังสือรับรองการผ่านการกักตัวแล้วต่อไป


อัลบั้มภาพ