ม.รภ.สร. ร่วมพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์หนองสนิท ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0

อังคาร 2 มีนาคม by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 248

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผศ.จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการ "สระน้ำไร่นา ประชารัฐสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0" และพิธีเปิดร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ 4.0 ณ สหกรณ์การเกษตรพืชอินทรีย์หนองสนิท จำกัด หมู่ 3 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรพืชอินทรีย์หนองสนิท จำกัด ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 2333 ไป อ.สนม ห่างจากแยกสำโรงประมาณ 500 ม. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร พืชผักปลอดสารพิษของเกษตรกรชาว ต.หนองสนิท ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 


อัลบั้มภาพ