มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

อังคาร 2 มีนาคม by Admin, เข้าชม 356

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากการประชุมครั้งที่ 1/2464 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  2 ท่าน  ดังนี้  

 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเดช สอนใจ

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา วรรณกายนต์

...........

 

 งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์


อัลบั้มภาพ