ม.รภ.สร. ร่วมกับ เหล่ากาชาดสุรินทร์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9

พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 164

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายอดิเทพ  กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการ “อินทนิลรวมใจ แบ่งปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลแห่งการพระราชทานนาม “ราชภัฏ” โดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมช้างเผือก ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และโรงพยาบาลสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้ได้รับปริมาณโลหิตเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มภาพ