ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร 23 กุมภาพันธ์ by งานพัสดุ, เข้าชม 40

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย 1 งาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)