ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชานาฏศิลป์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ by Kosin Sanannam, เข้าชม 54

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชานาฏศิลป์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)