รองอธิการฯ ร่วมงานสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าฯ สุรินทร์ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 1

ศุกร์ 19 กุมภาพันธ์ by งานประชาสัมพันธ์, เข้าชม 145

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ ริมอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ รศ.ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “ผู้ว่าฯ สุรินทร์ พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.สุรินทร์ (กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์) ประจำปี 2564 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว และผู้ใหญ่บ้านเกาะแก้วพัฒนา ร่วมการสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้

นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมรักษ์โขน รักษ์ธรรม จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์


อัลบั้มภาพ